Godehardus van Hildesheim Godehardus van Hildesheim
Fragment uit de overdenking op zondag 13 februari 2022 in de Godeharduskerk te Marrum, het fragment sluit aan op het begrip liefde in de lezingen uit het boek Ruth en de Filippenzenbrief. Door: dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard.
lees meer »
 
PKN Gemeente PKN Gemeente
lees meer »
 
Cantorij Godeharduskerk

Cantorij Godeharduskerk
lees meer »
 
Taizé viering

Taizé viering
Een keer per jaar is er een Taizé viering. In juni 2024 was de Taizé viering in het kerkje van Westernijtsjerk.

De Cantorij en diverse musici verlenen hun medewerking aan deze viering.
 
Gedachtenishoek

Gedachtenishoek
lees meer »
 
Geschiedenis Godeharduskerk

Geschiedenis Godeharduskerk
lees meer »
 
Geschiedenis van het Orgel Geschiedenis van het Orgel
lees meer »