Actueel Actueel
Er ligt een enorme uitdaging voor ons. Nu we geen dominee hebben, komt het temeer aan op de vrijwilligers van de kerk. Met elkaar gaan we de schouders er onder zetten. Met elkaar “omzien” naar elkaar. Het pastorale team heeft hier een kartrekkers rol. Zo zien we dat en zo voelt dat ook. 

Er wordt wel eens gezegd dat de wereld verandert en de kerk niet. Gedeeltelijk is dat waar. De kerk neemt anno 2022 nog steeds een betrouwbare en stabiele positie in. Op dat gebied is er geen behoefte aan verandering maar met het oog op de verminderde kerkgang en de wijze hoe het geloof gevierd wordt, is het goed onze werkwijze eens tegen het licht te houden. Ook hier in Marrum-Westernijtsjerk. 

Vroeger ging bijna het hele dorp naar de kerk, tegenwoordig wordt het “clubje” steeds kleiner. Veel mensen hebben het contact verloren met de kerk. Maar is men daarmee ook het contact verloren met het geloof? Is er nog geloof in een God? Is er nog behoefte aan religie? Wordt er nog nagedacht over levensbeschouwelijke vraagstukken? Wij denken wel. Zo worden we allemaal regelmatig eraan herinnerd dat ons verblijf hier tijdelijk is. Is het niet zo dat we vanaf onze geboorte op weg zijn? Maar waar naar toe? 

Binnen de kerk wordt daar met elkaar over nagedacht. De kerk geeft daar alle ruimte in. Vroeger was het zo dat de visie van de kerk de enige visie was. Gelukkig kunnen we zeggen dat dat al heel lang niet meer zo is. Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen visie. Het is trouwens ontzettend leuk te horen hoe een ander over het leven nadenkt, maar zeker ook over het sterven. 

Maar wat is dat eigenlijk? Kerk….. Is dat het stenen gebouw met de toren? Is dat de dominee? Of zijn wij dat met elkaar? Het is net zoals met een sportvereniging. De sportclub is niet het veld of de sportkantine of de gehele accommodatie. Alle leden en vrijwilligers zijn in feite de sportvereniging met elkaar. Met elkaar deel je een hobby. Daar zet je je voor in. Dat geldt ook voor de kerk. Wij als gelovige leden vormen de kerk van Marrum-Westernijtsjerk. Met elkaar houden we deze verbintenis in stand. Vanuit deze overtuiging kijken we naar elkaar om en zijn we er voor elkaar in goede en kwade dagen. 

Andere werkwijze pastoraat
In het verleden was het één van de taken van de wijkouderling de kerkleden met regelmaat te bezoeken. De één wat vaker als de andere. Helaas worden deze “huisbezoeken” minder frequent. Als gevolg van een structurele onderbezetting lukt het gewoon niet meer iedereen met regelmaat te bezoeken. Bij aanvang van 2022 zijn er een aantal wijken vacant. Dit wordt uiteraard zo veel als mogelijk opgevangen door de zittende “wijkouderlingen”. Maar dat valt niet mee. We willen zo graag iedereen er bij betrekken. Dat “omkijken” is zo belangrijk maar dat initiatief hoeft niet persé bij de wijkouderling te liggen. Dat kan ook vanuit de wijk zelf komen. Kerk zijn we met elkaar toch? Daarom gaan we het anders doen……

Het pastorale werk zal meer maatwerk worden. Het pastorale team gaan de bezoeken meer coördineren. Waar het nodig is en waar er behoefte is, worden mensen bezocht. In de wijk gaan we meer kerkleden vragen oog te hebben voor elkaar in de buurt. Het “omkijken” naar elkaar wordt als het ware laagdrempeliger. Waar behoefte is, kan er contact gezocht worden met het pastorale team. Er kunnen diverse redenen zijn voor contact of bezoek. Bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden. We gaan onze kerkleden vragen een oogje in het zeil te houden. In onze kerk zijn we ervoor elkaar. Bij vreugde maar ook bij verdriet. Trouwens voor diegenen die het gewend zijn regelmatig, om wat voor redenen dan ook, bezoek te krijgen van een contact dame of heer of van de wijkouderling/dominee verandert er niets. Hier gaan we gewoon mee door. 
De wereld is temeer in rep en roer. De wereld zucht en kreunt. Oorlog, geweld, pandemie en klimaat domineren het nieuws. De mensheid wordt overladen met slecht nieuws en angst lijkt te regeren. 
Met alle gevolgen van dien……….

Te midden, van al deze ellende kunnen we nog steeds onze handen vouwen en ervaren vele mensen de steun van God. Het gebed opent onze ogen en leert ons ook heel veel mooie dingen te zien. Als gelovigen weten we waar dit naar toe gaat en mogen we erop rekenen dat na ons wereldse bestaan een geweldige toekomst voor ons in het verschiet ligt. 
Heeft u behoefte aan een stukje verdieping en geniet u ook van het “omkijken” naar elkaar, help ons mee om samen dienend onze kerkelijke gemeente in stand te houden. Wilt u hierover eens met iemand over praten? Laat het ons weten. We gaan graag met u in gesprek.

Wiebe Bouma 
Voorzitter pastorale team
06-12151289

 
lees meer »
 
Beleid Beleid


 
lees meer »