Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).

 
Namen (eind)examenkandidaten gevraagd! Namen (eind)examenkandidaten gevraagd!
Kent u/ ken je iemand in Marrum-Westernijtsjerk die eindexamen gedaan heeft?
Geef deze naam dan door aan één van de jeugdouderlingen: Ytske Machiela of Anita van Kammen. 
Zondag 5 juni ligt er namelijk een kleinigheidje voor de scholieren klaar! 

 
 
Liturgie 29 mei 2022 Liturgie 29 mei 2022
Orde voor de morgendienst 
Voorganger: ds. H.J. Delwig, Leeuwarden
Oargelist: Jan Bosselaar
Technikus: Bouke Stelpstra

Collecte:  1. Diaconie: Palliatieve zorg NO Friesland
                 2. Kerkelijke Arbeid: PKN -  Jong Protestant – Diaconaat voor 
                     jongeren
                 3. Eigen Kerk
 
lees meer »
 
Koffiedrinken zondag 29 mei

Koffiedrinken zondag 29 mei
Zondag 29 mei is maandelijks koffiedrinken na de dienst. 
Locatie: Godeharduskerk. Fan herte wolkom!
 
Financiële gemeenteavond Financiële gemeenteavond
De financiële gemeenteavond wordt gehouden op maandag 30 mei 2022 in de Rank. Aanvang 19.45 uur.
Kopieën van de financiële stukken zijn verkrijgbaar in de kerk op zondag 22 mei en 29 mei en bij de scriba.