Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).

 
Liturgie zondag 25 september Liturgie zondag 25 september
Voorganger: ds. J.de Gier, Dokkum
Organist: Jan Bosselaar

Technicus: Bouke Stelpstra

Collecte:  1. Diaconie: Kerk in Actie-Colombia, Vrouwen als 
                     vredestichters
                 2. Kerkelijke Arbeid
                 3. Eigen Kerk 

 
lees meer »
 
Startavond GGG. Ben je erbij? Startavond GGG. Ben je erbij?

Net als voorgaande jaren vindt er als aftrap voor een nieuw GGG seizoen een startavond plaats. Deze staat gepland op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur en vindt als vanouds plaats in de Rank. 

Pastoraal medewerkster mevr. Janneke Kerkhof begeleidt samen met Yvonne deze startavond. Graag weten we van tevoren op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom vragen we jullie je op tijd op te geven. 

Yvonne Jongsma (06-47784446) of  yvonnejongsma@hotmail.com

 
Schatkistje Godehardus Bern

De opbrengst is voor Het Vergeten Kind
Schatkistje Godehardus Bern
Anita heeft op startzondag verteld hoeveel de Godehardus Bern hebben gespaard voor "Het vergeten kind".
Het nieuwe spaardoel is ook bekend gemaakt. Dit seizoen is de opbrengst van het schatkistje voor: Kinderen van de voedselbank.

Voor meer informatie over de Godehardus Bern, bovenaan website -> Kerkenwerk -> Jeugdwerk.
 
 
Startzondag. Aan Tafel!

We starten het nieuwe seizoen met ontbijt in De Rank
Startzondag. Aan Tafel!
 
Vergeet u het namenbriefje niet? Vergeet u het namenbriefje niet?
Graag inleveren voor 1 oktober bij de scriba, A. van Dijk, Pantsjewier 40.
lees meer »
 
De Rank als huiskamer

De Rank als huiskamer
Meer informatie over het project 'De Rank als huiskamer' staat bij > Gebouwen\Begraafplaats > De Rank (bovenaan website, in de menubalk).
lees meer »
 
Kerktoren in de steigers

Kerktoren in de steigers
De kerktoren staat nog wel even in de steigers. Na het restaureren van de eerste twee zijden muurankers in de toren...
lees meer »