Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

 
Orgelfietstocht zaterdag 31 juli

Orgelfietstocht zaterdag 31 juli
Op 31 juli organiseert Stichting Organum Frisicum (het Friese orgel) samen met Tsjerkepaad de jaarlijkse Orgelfietstocht. Aanvangstijd: 13.30 uur.

Dit keer is de Orgelfietstocht in het noorden van Fryslân.
 D
eze middag staan drie kerken en orgels centraal. U kunt starten in Hallum (route: Hallum, Marrum, Ferwert) of in Marrum (route: Marrum, Ferwert, Hallum).

De orgels worden bespeeld door Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag.
lees meer »
 
1ste Collecte 25 juli, Diaconie, landelijke bijdrage 1ste Collecte 25 juli, Diaconie, landelijke bijdrage
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0340 802 715 t.n.v. Diaconie PKN Marrum-Westernijtsjerk o.v.v. diaconaal quotum.


 
lees meer »
 
Liturgie zondag 25 juli Liturgie zondag 25 juli
Orde van dienst voor zondag 25 juli 2021

Voorganger: dhr. U. Zwaga, Mantgum
Organist:      Jan Bosselaar
lees meer »
 
Nieuw beleidsplan 2021-2025

Nieuw beleidsplan 2021-2025
Het nieuwe beleidsplan ligt voor u klaar! Verkrijgbaar bij de scriba en in de kerk. 
 
VakantieBijbelClub

VakantieBijbelClub
In de laatste week van de zomervakantie organiseren we een leuke ochtend voor jullie. De welbekende VakantieBijbelClub.

Woensdag 18 augustus  | 9.30-13.00 uur | De Rank
Voor alle basisschoolkinderen uit Marrum.
lees meer »
 
45 bezoekers in de kerk 45 bezoekers in de kerk
Door de anderhalve-meter-maatregel kunnen maximaal 45 bezoekers in de kerk aanwezig zijn. Wilt u bij de dienst aanwezig zijn? Dan bent u van harte welkom.

We noteren uw naam bij binnenkomst. Opgave vooraf is niet meer nodig. Mochten er meer dan 45 bezoekers zijn, dan geldt vol=vol. We rekenen op uw begrip.
 
 
Fryslân foar Rwanda Fryslân foar Rwanda
lees meer »
 
Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk 15 jaar

Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk 15 jaar
Zondag 29 augustus DV hopen we het derde lustrum te vieren. Er is koffie met gebak na de dienst. Locatie: De Rank. Van harte welkom!