Godeharduskerk-app

Godeharduskerk-app
Toekomstgerichte kerk. Iets nieuws beginnen in de kerk. Laten we ervaren wat de kerk-app brengt in de gemeente.

Met de kerk-app kunnen we snel berichten delen. Ook staat de agenda erop. Er zijn al ruim 100 deelnemers.

Via de Godeharduskerk-app kunt u ook digitaal geven aan collecten en acties. De kerk krijgt het saldo en de wekelijkse collecten volledig anoniem op de rekening.

Iedere zondag wisselen de collectedoelen. U kunt dus ook door-de-week nog geven aan de collecte. 
Het schatkistje van de Godehardus Bern staat er ook op. Bestemming: Kinderen van de Voedselbank. Ook kunt u geven aan het Zendingsbusje.

Het saldo werkt eigenlijk net als collectebonnen. U betaalt in één keer een bedrag. Dat saldo gebruikt u later over de verschillende collecten. U kunt uw gift (het gestorte saldo) ook aantonen bij de belastingopgave, voor eventuele belastingaftrek.
terug