Godeharduskerk-app

Godeharduskerk-app
Toekomstgerichte kerk. Iets nieuws beginnen in de kerk. Laten we ervaren wat de kerk-app brengt in de gemeente.

Via de Godeharduskerk-app kunt u ook digitaal iets geven aan collecten en acties. De kerk krijgt het saldo en de wekelijkse collecten volledig anoniem op de rekening.

Iedere zondag wisselen de collectedoelen. U kunt dus ook door-de-week nog geven aan de collecte. Als u op de collecte klikt, ziet u een toelichting op de collecten.

Het schatkistje van de Godehardus Bern staat er ook op. Zij sparen het komende jaar voor de Kinderen van de Voedselbank. Ook kunt u via de kerk-app geven aan het doel van het Zendingsbusje.

Het saldo werkt eigenlijk net als collectebonnen. U betaalt in een keer een bedrag, dat saldo gebruikt u later over de verschillende collecten. U kunt uw gift (het gestorte saldo) ook aantonen bij de belastingopgave, voor evt. belastingaftrek.
terug