Dit is de kerk-app

Dit is de kerk-app
Via de Godeharduskerk-app kunt u ook digitaal iets geven aan collecten en acties. De kerk krijgt het saldo en de wekelijkse collecten volledig anoniem op de rekening.

Iedere zondag wisselen de collectedoelen. U kunt dus ook door-de-week nog geven aan de collecte. Als u op de collecte klikt, ziet u een toelichting op de collecten.

Het schatkistje van de Godehardus Bern staat er ook op. Zij sparen het komende jaar voor de Kinderen van de Voedselbank.

Het saldo werkt eigenlijk net als collectebonnen. U betaalt in een keer een bedrag, dat saldo gebruikt u later over de verschillende collecten. U kunt uw gift (het gestorte saldo) ook aantonen bij de belastingopgave, voor evt. belastingaftrek.
terug