Contact Contact
 

Predikant 

-
tel: -
Emailadres: -

Pastoraal Team (contactpersoon) 

Dhr. W. Bouma
tel: 06-12151289
Emailadres: pastoraalteam@godeharduskerk.nl

Koster en verhuur kerk 

Dhr. G. Dijkstra
Pongastrjitte 8
Tel: 411984 en mobiel: 06-25248933
Tel. Godeharduskerk: 412869

Locatie kerk:
Hegebuorren 17
9073 HT Marrum

Praeses         

Mw. N.A. Prins-Hoogsteen
Lage Herenweg 78
tel: 413169 (na 18:00)
 

Scriba               

Dhr. A. v. Dijk,
tel: 412459
Emailadres: scriba@godeharduskerk.nl

 

Kerkelijk bureau (ledenadministratie) 

Mw. A. Akkerman-Hansma
Hearrewei 16
tel: 412530
Emailadres: ledenadministratie@godeharduskerk.nl

Penningmeester

Dhr. C. Boersma
Kerkstraat 6
tel: 06-13374895 (na 18.00 uur).
Emailadres: declaraties@godeharduskerk.nl


Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@godeharduskerk.nl
kerkbalans@godeharduskerk.nl
 

Kerktelefoon en bandrecorder

Dhr. K. Greydanus
Kerkpad 4
tel: 411324
 

Collectebonnen

Kunnen uitsluitend na het maken van een telefonische afspraak gekocht worden bij
Dhr. G. van der Beek
A. van Dijkstrjitte 3
tel: 411499
 

Orgelcommissie

Secr. dhr. W. Postma
Lage Herenweg 10
tel: 411856
 

Rekeningnummers

Prot. gemeente Marrum/Westernijtsjerk:  NL09 RABO 0340 8003 72      
Zending en Evangelisatie: NL21 RABO 0340 8016 11
Diaconie: NL89 RABO 0340 8027 15         

Beheer Website

scriba@godeharduskerk.nl 
terug