Actueel Actueel
Opening op 15 april.
Zaterdag 15 april om 11 uur is de officiële opening van de Rank. De uitnodiging en flyer staat op de website en kerk-app. En wordt ook huis-aan-huis verspreid. Van harte welkom in de 'huiskamer'.

Actie!
Een gift voor het project is zeer welkom. Met elkaar maken we het mogelijk! Een bijdrage kan via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk of via de QR code op deze website. Onder vermelding van: gift project Rank.

Tot 31 maart 2023 is er ook een actie aangemaakt op de Godeharduskerk-app, u kunt dan ook digitaal een gift schenken via de kerk-app. De actie staat naast de wekelijkse collectes.

Bijdragen gemeenteleden
Naast alle giften, vrijwillige inzet en de subsidie, zijn we in de afgelopen periode ook verrast met spontane bijdragen in de vorm van materialen. Er is door gemeenteleden en/of hun werkgever geschonken: spotjes op podium, afstandsbediening verlichting, verf- en toebehoren en de trap naar het podium. Heel erg bedankt!

Actie 'Miranda's groente- en fruitkraam'
Op 16 oktober na de kerkdienst mochten we een 'cheque' ontvangen van €261,90 vanuit de gemeente. Miranda heeft in de nazomer met 3 groente- en fruitkramen in Marrum e.o., dit mooie bedrag voor de Rank bijeen gebracht. Dankjewel!

Extra boekenmarkt op 3 september
In de zomermaanden hebben we ruim 1.090 euro aan giften mogen ontvangen. De netto-opbrengst van de garagesale was € 181,48. Bedankt voor de gezellige boekenmarkt uw komst en bijdrage!
 
Geeft u ook?
In de zomer viel een flyer over De Rank in uw brievenbus. De flyer is huis-aan-huis bezorgd in Marrum-Westernijtsjerk. Geen flyer ontvangen, de flyers liggen ook in de kerk.

Streefbedrag De Rank als huiskamer € 19.000 
We hopen als kerkelijke gemeente en dorp € 19.000 bij elkaar te sparen door giften, acties en renteloze leningen. Een ander deel van de kosten kan door inzet van vrijwilligers worden behaald. We mochten de eerste gift van € 250 ontvangen. Hartelijk dank!

Boekenmarkt 9 juli
Op 9 juli was de eerste actie voor project De Rank als huiskamer. Deze boekenmarkt heeft € 1.043 opgeleverd. Een mooi bedrag. En we kijken terug op een hele gezellige, drukbezochte boekenmarkt. Tijd voor een praatje, ontmoeting en stapels boeken gingen de deur uit.

Subsidie Waddenfonds
In april heeft het Waddenfonds het project "De Rank als huiskamer" 50% subsidie toegekend!

Inloopmomenten De Rank 21 februari 2022
Graag informeren we u over de ideeën voor De Rank. Voor meer informatie klik hier.

Bij vragen of ideeën, neem gerust contact op met de werkgroep: Æde van der Beek, Johannes Visser, Nathal Prins.

 
 
Project: De Rank als huiskamer

Project: De Rank als huiskamer
Volg hier de ontwikkelingen.

 
 
Opening De Rank - leuke acties

Draaiend rad
Opening De Rank - leuke acties
Op zaterdag 15 april hopen we een mooie openingsdag te hebben. De Rank als huiskamer wordt dan officieel geopend. Er zijn leuke acties voor de kinderen, koffie, thee en oranjekoek voor de bezoekers, leuke acties en een fotopresentatie.  
 
Uw gift direct overmaken?

Scan de QR-code. U kunt het bedrag aanpassen.
Uw gift direct overmaken?
 
Project De Rank als huiskamer

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Waddenfonds
Project De Rank als huiskamer
 
Augustus 2022

Kastenwand maakt plaats voor de koffiehoek
Augustus 2022
 
December 2022

December 2022
 
Februari 2023

Nieuwe podium ziet er al fleurig uit
Februari 2023
Er wordt nog een trap naar het podium geplaatst. Dan hoort het podium weer bij de grote zaal. 
lees meer »
 
Maart 2023

Wat kleur in de zaal
Maart 2023
Ook aan de aankleding van de zaal wordt gedacht. Kussens op de banken. Sierkussens in de stoelen. 
 
Marrumer boekenmarkt

Jaarlijkse boekenmarkt voor De Rank (foto: Rank in oude stijl)
Marrumer boekenmarkt
lees meer »