Project: De Rank als huiskamer

Project: De Rank als huiskamer
Volg hier de ontwikkelingen.

 
 
Uw gift direct overmaken?

Scan de QR-code. U kunt het bedrag aanpassen.
Uw gift direct overmaken?
 
In actie voor de Rank

Miranda's groente- en fruitkraam
In actie voor de Rank
Miranda is in actie voor De Rank. Op drie locaties in het dorp kan groente en fruit van eigen tuin worden 'gekocht'. De opbrengst is voor de 'Rank als huiskamer'.
Groente-en fruitkramen staan op Ljouwerterdyk 4 (Stienpôle), de Statjonswei en Lage Herenweg 78 (Skoallehús). Betalen kan contant en met QR-code. 
 
Donaties

De Rank als huiskamer
Donaties
 
Project De Rank als huiskamer

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Waddenfonds
Project De Rank als huiskamer
 
Actueel Actueel
Actie!
Een gift voor het project is zeer welkom. Met elkaar maken we het mogelijk! Een bijdrage kan via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk of via de QR code op deze website. Onder vermelding van: gift project Rank. 

Extra boekenmarkt op 3 september
In de zomermaanden hebben we ruim 1.090 euro aan giften mogen ontvangen. We sprokkelen zo steeds meer geld bij elkaar voor het project. Maar we kunnen zeker nog financiële steun gebruiken. We hopen op uw gift.
Ook is tijdens de Marrumer garagesale een extra boekenmarkt in De Rank. De opbrengst is voor het project. Komt u ook gezellig boeken sneupen of een kopje koffie drinken? Van harte welkom

Geeft u ook?
In de zomer viel een flyer over De Rank in uw brievenbus. De flyer is huis-aan-huis bezorgd in Marrum-Westernijtsjerk. Wordt u ook enthousiast? Helpt u mee om voor de toekomst een fijne ontmoetingsruimte voor kerk en dorp te maken? 

Streefbedrag De Rank als huiskamer € 19.000 
We hopen als kerkelijke gemeente en dorp € 19.000 bij elkaar te sparen door giften, acties en renteloze leningen. Een ander deel van de kosten kan door inzet van vrijwilligers worden behaald. In de 'actieperiode juli en augustus' hopen we op uw gift, zodat we in september kunnen starten. We mochten in de eerste actieweek de eerste gift van € 250 ontvangen. Hartelijk dank!

Boekenmarkt 9 juli
Op 9 juli was de eerste actie voor project De Rank als huiskamer. Deze boekenmarkt heeft 
€ 1.043 opgeleverd. Een mooi bedrag. En we kijken terug op een hele gezellige, drukbezochte boekenmarkt. Tijd voor een praatje, ontmoeting en stapels boeken gingen de deur uit. Tige tank.

Subsidie Waddenfonds
In april heeft het Waddenfonds het project "De Rank als huiskamer" 50% subsidie toegekend!

Bij vragen of ideeën, neem gerust contact op met de werkgroep: Æde van der Beek, Johannes Visser, Nathal Prins.

Inloopmoment De Rank
Graag informeren we u over de ideeën voor De Rank. Voor meer informatie klik hier.
Er zijn twee inloopmomenten gepland op maandag 21 februari 2022.
 
 
Reserveren De Rank? Reserveren De Rank?
lees meer »
 
Augustus 2022

Kastenwand maakt plaats voor de koffiehoek
Augustus 2022
 
September 2022

De nieuwe koffiehoek
September 2022
 
De nieuwe koffiehoek is bijna klaar

De nieuwe koffiehoek is bijna klaar
 
Marrumer boekenmarkt

Jaarlijkse boekenmarkt voor De Rank
Marrumer boekenmarkt
lees meer »