Gedachtenishoek

Gedachtenishoek
Gedachtenishoek
Eind 2020 is in de kerk de gedachtenishoek in gebruik genomen. De gedachtenishoek wordt gevormd door twee gebogen tafels aan weerszijden van het kruis. Aan de ene zijde is ruimte om de overleden gemeenteleden te gedenken. Aan de andere zijde van het kruis een dooprol. Hier kunnen de namen van gedoopte kinderen worden opgeschreven. Zo worden leven en sterven met elkaar verenigd onder het kruis.

Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar begint er een nieuw kerkelijk jaar. Als een gemeentelid in het nieuwe kerkelijk jaar komt te overlijden dan wordt een in memoriam gehouden. Een nabestaande legt dan samen met een ouderling een witte steen met de naam, de geboorte- en sterfdatum van het overleden gemeentelid op de gedachtenistafel. Door overlijden missen we een gemeentelid, maar we blijven zijn/haar naam gedenken. Aan het einde van het kerkelijk jaar krijgen de nabestaanden de steentjes mee naar huis.
 
terug