Cantorij Godeharduskerk

Cantorij Godeharduskerk
Cantorij Godeharduskerk
Sinds 2013 heeft de Protestantse kerk een nieuw liedboek in gebruik. Hierin staan meer dan 1000 liederen. We vinden er veel bekende liederen in terug, maar ook zijn er heel wat nieuwe in opgenomen. Op verzoek van de kerkenraad hebben we gemeenteleden gevraagd om in de kerk nieuwe liederen te oefenen. Onder leiding van organist Wibe Postma leren we daar allerlei liederen uit het nieuwe liedboek. Omdat er zowel mannen als vrouwen meedoen, hebben we zelfs de mogelijkheid om meerstemmig te zingen.

De doelstelling van de cantorij is om binnen onze kerk mee de lofzang gaande te houden. 
Daarom wordt er meerdere keren per jaar meegewerkt aan de erediensten. Zangliefhebbers zijn van harte uitgenodigd om op donderdagavond langs te komen. We zingen van 18.45 tot 19.30 uur in de Godeharduskerk
terug