Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.

De Godeharduskerk organiseert “rode-draad-activiteiten”. De Godehardus Bernetsjinst, GemeenteGroeiGroepen, Gebedsuur, Cantorij, Jongerengespreksgroep en ontmoetingen voor alle generaties. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Op zondagmorgen en bij andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).
Ook is de Godeharduskerk-app beschikbaar voor mobiele telefoon of tablet.

 
Liturgie 26 maart Liturgie 26 maart
Liturgie 5e zondag veertigdagentijd 26 maart 
Voorganger: mw. R. van der Wal-van Akker, Morra
Organist: Jan Bosselaar
Ouderling van dienst: mevr. A. Hoekstra-Meindertsma
Technicus: Bouke Stelpstra


Collecte:  1. Diaconie: Kerk in Actie – Wereldiaconaat
                 2. Kerkelijke Arbeid
                 3. Eigen Kerk
lees meer »
 
Groothuisbezoeken in maart en april Groothuisbezoeken in maart en april
De groothuisbezoeken zijn op 20, 21, 27 en 28 maart en op 12, 13 en 19 april. Meer dan 60 deelnemers gaan 'Aan tafel' in de Rank. Je krijgt persoonlijk bericht over de datum. 
 
Spellenavond jongeren 31 maart

Spellenavonden voor jongeren
Spellenavond jongeren 31 maart
Spellenavond 31 maart. Win één van de twee spellen!
Het is de derde én laatste spellenavond van dit seizoen. De spellenavond is voor alle jongeren uit Marrum-Westernijtsjerk.  En deze keer kun je iets winnen. Onder de deelnemers verloten we het spel ‘Zinga’. 
lees meer »
 
Officiële opening De Rank

Officiële opening De Rank
 
Godeharduskerk-app

Godeharduskerk-app
lees meer »
 
Veertigdagentijdkalender Veertigdagentijdkalender