Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk


Goede verhalen zijn als een rode draad. Ze verbinden mensen en nemen in je leven een centrale ruimte in. De Godeharduskerk organiseert iedere maand meerdere “rode-draad-activiteiten”.

Ook op zondagmorgen en tijdens andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.


Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).

 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
lees meer »
 
Mijlpaal 100 kerkdiensten online Mijlpaal 100 kerkdiensten online
lees meer »
 
Mededeling moderamen Mededeling moderamen
Mededeling Moderamen
Als de ontwikkelingen gunstig blijven en de persconferentie van 25 januari dat ook bevestigd, stellen wij voor om vanaf zondag 30 januari de diensten weer voor gemeenteleden open te stellen. 
Het besluit tot het laten vervallen van het Heilig Avondmaal op 30 januari, het koffiedrinken na deze dienst en de Agapèviering op 27 februari blijft gehandhaafd.