Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.

De Godeharduskerk organiseert “rode-draad-activiteiten”. De Godehardus Bernetsjinst, GemeenteGroeiGroepen, Gebedsuur, Cantorij, Jongerengespreksgroep en ontmoetingen voor alle generaties. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Op zondagmorgen en bij andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk.

Alle vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).
Ook is de Godeharduskerk-app beschikbaar voor op uw mobiele telefoon of tablet.

 
Liturgie zondag 4 december Liturgie zondag 4 december
Orde voor de morgendienst 2e advent    

Voorganger: da. J. W. van Dijken, Hallum             
Ouderling van dienst: mevr. L. Borger-Hijma

Organist: Wibe Postma
Technicus: Bouke Stelpstra

Collecte: 1. Diaconie: Kerk in Actie – Wereldiaconaat Libanon, Jordanië en Irak, creëren van banen voor jonge Syrische vluchtelingen
                2. Kerkelijke Arbeid
                3. Eigen Kerk

 
lees meer »
 
Uitnodiging kerstmiddag 20 december Uitnodiging kerstmiddag 20 december
Op dinsdag 20 december hopen we een mooie en sfeervolle middag met elkaar te hebben, rond het thema GEEF LICHT EN VOLG ZIJN SPOOR! Na afloop van de viering genieten we van een eenvoudig broodbuffet. De activiteitencommissie van de diaconie nodigt u uit voor deze kerstviering.

We verheugen ons erop u te ontmoeten. Wees welkom!! Het begint om 15 uur.
lees meer »
 
Op zoek naar jou?

Op zoek naar jou?
We zijn op zoek naar een Diaken en Jeugdouderling in de kerkenraad. Ook de kerkrentmeesters zoeken versterking. De komende tijd komen we langs bij de mensen die zijn voorgedragen door de gemeente. 
lees meer »
 
De Rank als huiskamer

De Rank als huiskamer
Meer informatie bij: Gebouwen\Begraafplaats en De Rank.

In het eerste kwartaal 2023 gaan we verder met het vernieuwde podium. Ook in de afgelopen weken mochten we weer giften ontvangen. Heel erg bedankt. 

Een financiele bijdrage is nog altijd zeer welkom. Zie QR code op de website of per 1 december de actie op de Godeharduskerk-app.
lees meer »
 
Dit is de kerk-app

Dit is de kerk-app
Toekomstgerichte kerk. Iets nieuws beginnen in de kerk. Laten we ervaren wat de kerk-app brengt in de gemeente.
lees meer »
 
Creatieve avond

Creatieve avond
 
Online adventskalender Online adventskalender