Vacature predikant(e)

Vacature predikant(e)
Vacature predikant Marrum-Westernijtsjerk
 
Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk Welkom bij de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk

Kom binnen.
Vertel je verhaal.
Warm je aan het vuur dat in ons brandt.
Koester je in onze aandacht.
Want we laten niemand in de kou staan.
Niemand die een dichte deur mag treffen.
Stap over de drempel.
Kom in het licht en voel je thuis ……………
………….thuis voelen in de Godehardus.

De Godeharduskerk organiseert de Godehardus Bernetsjinst, GemeenteGroeiGroepen, Gebedsuur, Cantorij, Jongerengespreksgroep en ontmoetingen voor alle generaties. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week. Op zondagmorgen en bij andere vieringen staan de deuren van de kerk voor u open.

Dit is de Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk. Het kerkgebouw van onze gemeente is de Godeharduskerk, Hegebuorren 17. De Rank is de huiskamer, Ringweg 22.

De vieringen zijn te volgen via kerkomroep, kerktelefoon en YouTube (PKN Marrum).
Ook is de Godeharduskerk-app beschikbaar voor mobiele telefoon, tablet en een webversie.

 
Liturgie zondag 14 april Liturgie zondag 14 april
Voorganger mw. R. van der Wal-van Akker, Morra
Organist: Wibe Postma
Ouderling van dienst: mevr. A. Hoekstra-Meindertsma
Techniek: Bouke Stelpstra

Collecte:  1. Zending: Kerk in Actie – kinderen in Rwanda
                 2. Kerkelijke Arbeid
                 3. Eigen Kerk

 
lees meer »
 
Gezellige bazar | Bedankt!

Gezellige bazar | Bedankt!
Zaterdag 13 april was Kleintje Bazar met markt, eten en drinken en veel gezelligheid. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, de bijdragen en gulle giften en ook een hartelijk dank aan de sponsors van het draaiend rad. 

De opbrengst van Kleintje Bazar is 778,- euro.  De winnaars van het spijkerslaan, het raden van de knikkers en de spiraal, hebben inmiddels hun prijzen ontvangen. Gefeliciteerd!
 
Kleintje Bazar

In de Rank
Kleintje Bazar
 
Maitiids-brea-miel Maitiids-brea-miel

Dinsdag 16 april om 15.00 uur in de Rank

Deze middag is dhr. Æde v/d Beek  onze gastspreker
Hij gaat ons vertellen over 
de v/m zuivelfabriek “De Takomst” in Marrum


De middag wordt afgesloten met een lentebroodmaaltijd. Opgeven kan bij:
Marijke Korenblik, Kopkewier 18      tel. 411579   /  06 30086594
Jannigje Elzenga , Easterstrjitte 13   tel: 412387


 
 
Geven aan de wekelijkse collecte?

QR code voor de collecten
Geven aan de wekelijkse collecte?
 
Godeharduskerk-app

Godeharduskerk-app

Onze kerk app is gebouwd door Donkey Mobile uit Bodegraven


lees meer »