Laatste zondag kerkelijk jaar Laatste zondag kerkelijk jaar
Zoals u vast weet, liggen er op dit moment 13 steentjes met namen van overleden gemeenteleden in de gedachtenishoek. 

Er mogen momenteel door de corona-maatregelen een beperkt aantal mensen in de kerk. We hebben de nabestaanden van de overledenen gevraagd aan te geven met hoeveel mensen ze graag naar de kerk willen komen zondagmorgen.

Naast de mensen die zich op deze manier al hebben opgegeven, kunnen er nog ongeveer tien mensen bij. Wilt u er ook graag bij zijn, dan kunt u zich daarvoor opgeven op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij Margriet van Oosten op tel: 0518-411550
 
terug