zondag 4 februari 2024 om 19:00

Praise-tsjinst in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Praisekommisje

Praisetsjinst yn 'e Godehardustsjerke. Ynrin fanôf 18.45 oere. Nei de tsjinst is der kofje/thee mei wat lekkers.

terug