zondag 12 juni 2022 om 9.30

Viering in de Godeharduskerk
Voorganger(s): Ds. D. de Boer - Leeuwarden
Ouderling(en): A. Hoekstra-Meindertsma

Heilig Avondmaal

terug