Actueel Actueel
Actie!
Een gift voor het project is zeer welkom. Met elkaar maken we het mogelijk! Een bijdrage kan via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk of via de QR code op deze website. Onder vermelding van: gift project Rank.

Tot 31 maart 2023 is er ook een actie aangemaakt op de Godeharduskerk-app, u kunt dan ook digitaal een gift schenken via de kerk-app. De actie staat naast de wekelijkse collectes.

Actie 'Miranda's groente- en fruitkraam'
Op 16 oktober na de kerkdienst mochten we een 'cheque' ontvangen van €261,90 vanuit de gemeente. Miranda heeft in de nazomer met 3 groente- en fruitkramen in Marrum e.o., dit mooie bedrag voor de Rank bijeen gebracht. Dankjewel!

Extra boekenmarkt op 3 september
In de zomermaanden hebben we ruim 1.090 euro aan giften mogen ontvangen. De netto-opbrengst van de garagesale was € 181,48. Bedankt voor de gezellige boekenmarkt uw komst en bijdrage!
 
Geeft u ook?
In de zomer viel een flyer over De Rank in uw brievenbus. De flyer is huis-aan-huis bezorgd in Marrum-Westernijtsjerk. Geen flyer ontvangen, de flyers liggen ook in de kerk.

Streefbedrag De Rank als huiskamer € 19.000 
We hopen als kerkelijke gemeente en dorp € 19.000 bij elkaar te sparen door giften, acties en renteloze leningen. Een ander deel van de kosten kan door inzet van vrijwilligers worden behaald. We mochten de eerste gift van € 250 ontvangen. Hartelijk dank!

Boekenmarkt 9 juli
Op 9 juli was de eerste actie voor project De Rank als huiskamer. Deze boekenmarkt heeft € 1.043 opgeleverd. Een mooi bedrag. En we kijken terug op een hele gezellige, drukbezochte boekenmarkt. Tijd voor een praatje, ontmoeting en stapels boeken gingen de deur uit.

Subsidie Waddenfonds
In april heeft het Waddenfonds het project "De Rank als huiskamer" 50% subsidie toegekend!

Inloopmomenten De Rank 21 februari 2022
Graag informeren we u over de ideeën voor De Rank. Voor meer informatie klik hier.

Bij vragen of ideeën, neem gerust contact op met de werkgroep: Æde van der Beek, Johannes Visser, Nathal Prins.

 
terug