Actueel Actueel
Opening op 15 april.
Zaterdag 15 april was de officiële opening van de Rank. We kijken terug op een hele mooie dag, met veel bezoekers.

Actie!
Een gift voor het project blijven welkom. Met elkaar maken we het mogelijk! Een bijdrage kan via rekeningnummer: NL09 RABO 0340 8003 72 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk of via de QR code op deze website. Onder vermelding van: gift project Rank.

Bijdragen gemeenteleden
Naast alle giften, vrijwillige inzet en de subsidie, zijn we verrast met spontane bijdragen in de vorm van materialen. Er is door gemeenteleden en/of hun werkgever geschonken: spotjes op podium, afstandsbediening verlichting, verf- en toebehoren en de trap naar het podium. Heel erg bedankt!

In april 2022 heeft het Waddenfonds het project "De Rank als huiskamer" 50% subsidie toegekend!

Inloopmomenten De Rank 21 februari 2022
De start van project De Rank als huiskamer. Voor meer informatie klik hier.

Bij vragen of ideeën, kunt u contact opnemen met de werkgroep: Æde van der Beek, Johannes Visser, Nathal Prins.
terug