Inleveren Kerkbalans Inleveren Kerkbalans
Bedankt voor uw toezeggingen voor Kerkbalans en de zending. Er zijn al veel enveloppen ingeleverd. Bent u het vergeten? Wilt u dan de envelop(pen) nog inleveren bij De Rank?

U kunt ook mailen naar godeharduskerkbalans@gmail.com. Een betalingsverzoek ontvangen? Dan graag vermelden in de e-mail. 

Dankzij uw gift blijft de Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk ook morgen een plek van betekenis. Hartelijk dank!
terug