Gebruiksplan De Rank Gebruiksplan De Rank
Gebruiksplan De Rank ivm coronamaatregelen
Gebruiksplan

De Rank

Gemeente: Marrum / Westernijtsjerk
Betreft gebouw: De Rank, Ringweg 22
Datum: 6 juli 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
 
 1. doel en functie van dit gebruiksplan
  1. doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 
  1. functies van dit gebruiksplan
 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons gebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
  1. aantal bezoekers

maximaal 30 personen

 

  1. algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.
 
 1. gebruik van de Rank
Verenigingsgebouw behorende bij de kerkelijke gemeente Marrum / Westernijtsjerk en alleen gebruikt voor kerkelijke aangelegenheden.

Zie voorts onderstaande foto’s
 
   1. zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Aangepaste capaciteit: 30 personen
 
 1. concrete uitwerking
  1. Gerelateerd aan het gebouw
   1. routing 
   1. Gebruik van de zaal en ontvangsthal
 
   1. garderobe

Geen garderobe; jas over stoel hangen.
 
   1. Parkeren N.V.T.
 
   1. toiletgebruik

* Toiletgebruik is toegestaan . . . in beide toiletten dient er een zeepdispencer en handdoekautomaat met papieren handdoeken te worden geplaatst. Tevens dient men erop geattendeerd te worden dat men na toiletgebruik zelf de toiletbril, drukknop, wastafelkraan en deurkruk dient te ontsmetten met het aanwezige ontsmettingsmiddel.
 
   1. reinigen en ventileren

* ruim personeel voor o.a. ontsmetten deurkrukken/wc’s en controle
* 2 desinfectiepunten
* wanneer iedereen een plekje heeft, even een inleidend praatje
* bediening draagt mondkapje en handschoenen bij grotere groepen personen (zelf ophalen geeft te veel beweging)
*georganiseerd het gebouw verlaten.

                                              
 
 1. besluitvorming en communicatie
  1. Besluitvorming

Dit gebruiksplan is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 6 juli 2020.
 
  1. Communicatie

Via de kerkbrief en de website.

===============
 
terug