Godeharduskerk-app

Godeharduskerk-app
Toekomstgerichte kerk. Iets nieuws beginnen in de kerk. 

Met de kerk-app kunnen we snel nieuws delen. Ook staat de agenda erop. Via de Godeharduskerk-app kunt u ook digitaal geven aan collecten en acties. De kerk krijgt het saldo en de wekelijkse collecten volledig anoniem op de bankrekening. Meer dan 25% van de gemeenteleden en betrokkenen bij onze kerk, maken al gebruik van de app.

Iedere zondag wisselen de collectedoelen. U kunt dus ook door-de-week nog geven aan de collecte. 
Het schatkistje van de Godehardus Bern staat er ook op. De Godehardus Bern sparen voor Nationaal fonds kinderhulp. En ook kunt u geven aan het maandelijkse doel van het Zendingsbusje.

Het saldo werkt net als collectebonnen. U betaalt in één keer een bedrag. Dat saldo gebruikt u later over de verschillende collecten. U kunt uw gift (het gestorte saldo) ook aantonen bij de belastingopgave voor eventuele belastingaftrek.

Tegenwoordig biedt Donkey Mobile onze kerkapp niet alleen op mobiel of tablet aan, maar ook via web! Onze eigen URL is: webversie Godeharduskerk-app
terug