Mededeling moderamen Mededeling moderamen
Mededeling Moderamen
Als de ontwikkelingen gunstig blijven en de persconferentie van 25 januari dat ook bevestigd, stellen wij voor om vanaf zondag 30 januari de diensten weer voor gemeenteleden open te stellen. 
Het besluit tot het laten vervallen van het Heilig Avondmaal op 30 januari, het koffiedrinken na deze dienst en de Agapèviering op 27 februari blijft gehandhaafd.
terug