Liturgie 27 juni 2021 Liturgie 27 juni 2021
Muziek: Komt nu met ZANG van zoete tonen, lied 865
Welkom
Aansteken van de kaarsen door Anne en Brita
Bemoediging en groet
Over de viering
De kinderen in het midden
Openingslied: Zie de zon, zie de maan (Lied 8b) 
Gebed
De tien woorden
We zingen: Uw woord is een lamp voor mijn voet (HH 494) 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp, uw woord is een licht,
uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Lezing: Ester 1: 1-12 door Janna, Janneke en Marit
Het verhaal gaat verder…
We luisteren naar: O’ Lord (Lauren Daigle) door Marit en Janna 
Verkondiging
We luisteren naar: Esther – Matthijn Buwalda 
Brita, Janneke, Anne, Janna en Marit krijgen de zegen mee
We zingen: Zegenliedje (HH 507) 
Refrein:
Ik zegen jou in Jezus’ naam.
Hij bewijst zijn trouw.
Ik zegen jou in Jezus’ naam:
Hij blijft bij jou.

Een bloem die in de schaduw groeit,
houdt zijn blaadjes dicht.
Een bloem bloeit open in de zon,
groeit naar het licht.                                     Refrein

Wanneer het leven tegenvalt,
mensen doen je zeer,
bedenk: op wie de regen valt
groeit naar de Heer.                                    Refrein

Afscheid van de kindernevendienst
Inzameling van de gaven
Gebeden, besloten met stilgebed en het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
Slotlied: Gebed om zegen (HH 473)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen
Gezongen ‘Amen’
Muziek: Laat ons nu vrolijk ZINGEN! Komt heft uw liederen aan, lied 146a
terug