Actueel Actueel


Nieuwe ambtsdragers 2024.

Graag voor 1 maart 2024 het namenbriefje met namen voor nieuwe kerkenraadsleden inleveren bij scriba, of in postbus De Rank. 

Nieuwe Godehardusinfo 2024

De Godehardusinfo is het informatieboekje/gemeentegids van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Verschijningdatum: mei 2024. 

Nieuwjaarwensen 2024
Zondag 7 januari is er voor de dienst gelegenheid voor nieuwjaarswensen. We ontmoeten elkaar vanaf 9 uur. Er is koffie & thee. De kerkenraad wenst u allen Folle lok en God's seine foar 2024.

Gemeentevergadering over beroepingswerk op zondag 22 oktober 2023
Binnenkort gaan we op zoek naar een nieuwe predikant(e). Op zondag 22 oktober 11 uur is er een extra gemeentevergadering in de kerk. We vertellen over de procedure, de voorbereidingen en stellen de beroepingscommissie aan u voor. Ook wordt de profielschets vastgesteld. We zien graag alle gemeenteleden bij dit overleg.

Vrijwilligersavond 2023
In 2023 is er weer een vrijwilligersavond van de kerk. Alle mensen die zich op wat voor manier dan ook, inzetten voor de kerk, zijn van harte uitgenodigd.

We zijn dankbaar voor iedereen die zich inzet voor de kerk. Bij het helpen en omzien naar elkaar, met een kaartje, bloemetje of goed gesprek. Uw bijdrage aan kerkenraad, commissies, bij de schoonmaak, het maken van kerkblad of kerkbrief, financieel beheer, taxidienst, het organiseren van bijeenkomsten en gespreksgroepen, muzikaal, liturgisch etc. 


Vrijwilligers maken het verschil. Kom erbij!
We hopen op een hele gezellige avond in De Rank. 

 

Kerk-app per 1 november 2022

De nieuwe Godeharduskerk-app is in november in gebruik genomen. Iets nieuws. Van de gemeente, door de gemeente. Iedereen kan iets plaatsen op de kerk-app. Belangrijk voor het omzien naar elkaar. Iets nieuws proberen en we gaan zien wat de kerk-app ons brengt. Ook de agenda staat in de kerk-app. Deze houden we overigens ook actueel op de website. Digitaal collecteren kan ook via de kerk-app. De eerste ervaringen zijn dat dit eenvoudig en handig werkt.

In het weekend van 14-16 oktober 2022 vierden we het 50-jarig jubileum van organist Wibe Postma.


De Rank als huiskamer?

De kerkenraad heeft in 2020 een enquête gehouden voor het beleidsplan. Daaruit is gebleken dat gemeenteleden het omzien naar elkaar en ontmoeting heel belangrijk vinden.

We willen hier als kerk graag invulling aan geven. We hebben er daarom een speerpunt van gemaakt. De kerk als huiskamer. De Rank een kans?
Bij het idee van een huiskamer missen we momenteel de gezelligheid. De Rank is eigenlijk nog de vergaderzaal die in de jaren 50 is ontstaan. Een prima ruimte, maar niet echt de sfeer van een huiskamer, een ontmoetingsplek. Ook is een wens dat het interieur voor diverse generaties een fijne plek is. We hebben hier een ontwerp voor gemaakt en inmiddels is de vernieuwde Rank geopend in april 2023. Voor vragen kunt u contact opnemen met de werkgroep De Rank.

Johannes Visser (tijdelijk voorzitter kerkrentmeesters), Æde van der Beek of Nathal Prins (voorzitter kerkenraad).

 

 

terug