Op zoek naar jou! Vergeet de namenbriefjes niet Op zoek naar jou! Vergeet de namenbriefjes niet
We hopen jou te verwelkomen in de kerkenraad. Je mag meepraten en -beslissen over zaken die in de gemeente spelen. De toekomst van de kerk.

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen, scriba en voorzitter. En straks onze nieuwe predikant. De beroepingscommissie is gestart met het beroepingswerk.

Nieuwe kerkenraadsleden helpen we zoveel mogelijk op weg. En we proberen steeds meer elkaar's talenten te benutten. We helpen elkaar en onder God's leiding is niets onmogelijk. 
terug