Op zoek naar jou?

Op zoek naar jou?
We hopen u/ jou te verwelkomen in de kerkenraad. Je mag meepraten en -beslissen over zaken die in de gemeente spelen. De toekomst van de kerk.

In de kerkenraad zitten ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen, scriba en voorzitter. Nieuwe kerkenraadsleden helpen we zoveel mogelijk op weg. We proberen steeds meer elkaar's talenten te benutten. We helpen elkaar en onder God's leiding is niets onmogelijk. 
terug