Collecteren via de kerk-app

Collecteren via de kerk-app
Iedere zondag wisselen de collectedoelen. U kunt dus ook door-de-week nog geven aan de collecte. Als u op de collecte klikt, ziet u een toelichting op de collecten.

Het schatkistje van de Godehardus Bern staat er ook op. Zij sparen het komende jaar voor de Kinderen van de Voedselbank. Per 2023 staan ook de Zendingsbusjes bij de collectedoelen.

Het saldo werkt eigenlijk net als collectebonnen. U betaalt in een keer een bedrag, dat saldo gebruikt u later over de verschillende collecten. U kunt uw gift (het gestorte saldo) ook aantonen bij de belastingopgave, voor evt. belastingaftrek.
terug