Contact Contact
 

Predikant 

-
tel: -
Emailadres: -


Pastoraal Team (contactpersoon) 

Dhr. W. Bouma
tel: 06-12151289
Emailadres: w.bouma@newambiance.nl
 

Koster en verhuur kerk 

Dhr. G. Dijkstra
Pongastrjitte 8
tel: 411984 en mobiel: 06-25248933
Tel. Godeharduskerk: 412869
 

Praeses        

Mevr. N.A. Prins-Hoogsteen
Lage Herenweg 78
tel: 413169 (na 18 uur)
 

Scriba               

Dhr. A. v. Dijk,
tel: 412459
Emailadres: scrib.pkn.marrum@hotmail.com

 

Kerkelijk bureau (ledenadministratie) 

Mw. A. Akkerman-Hansma
Hearrewei 16
tel: 412530
Emailadres: akkermanalie@gmail.com


Penningmeester

Dhr. C. Boersma
Kopkewier 15
tel: 06-13374895 (na 18 uur)
Emailadres: penningmeester.pkn.marrum@hotmail.com
 

Kerktelefoon en bandrecorder

Dhr. K. Greydanus,
Kerkpad 4
tel: 411324
 

Collectebonnen

Kunnen uitsluitend na het maken van een telefonische afspraak gekocht worden bij
Dhr. G. van der Beek
A. van Dijkstrjitte 3
tel: 411499
 

Orgelcommissie

Secr. dhr. W. Postma
Lage Herenweg 10
tel: 411856
 
 

Rekeningnummers

Prot. gemeente Marrum/Westernijtsjerk:  NL09 RABO 0340 8003 72  
Prot. gemeente Marrum/Westernijtsjerk: NL35 RABO 0395 4469 88      
Zending en Evangelisatie: NL21 RABO 0340 8016 11
Diaconie (kerktelefoon): NL89 RABO 0340 8027 15         
Orgelfonds: NL27 RABO 0340 8567 93


 
 
terug