donderdag 7 maart 2019

Koffiedrinken ouderen

Datum: 
 donderdag 7 maart 2019
Tijdstip: 
 9.30 uur
Locatie: 
 de Rank

KOFFIEOCHTEND    7maart  a.s.
Met elkaar een kopje koffie drinken met wat lekkers.
Het is elke keer weer mooi om een moment samen te zijn en de ander te ontmoeten.
Even bijkletsen of juist een luisterend oor bieden.
Het kan allemaal tijdens de koffieochtend.
Het is ontmoeten zonder moeten
Elkaar zien en horen geeft verbondenheid
Donderdag 7 maart  staat om 9.30 uur de koffie weer klaar in de Rank en is iedereen welkom.
Wij hopen weer op een mooie ochtend.

Wilt u worden opgehaald??
Belt u gerust met
Marijke Korenblik, Kopkewier 18         411579   
Annie Hoekstra,     Ringweg 27b           412377  
Namens de activiteitencommissie v.d. diaconie
 

terug