maandag 20 november 2023

Inleverdatum kopij kerkblad (dubbelnummer/dec.-jan.)

Datum: 
 maandag 20 november 2023
Locatie: 
  tsjerketwirre@gmail.com

terug