Afscheid bij de Godehardus Bern

Startzondag namen we afscheid van Annette als leiding
Afscheid bij de Godehardus Bern
Bedankt Annette! Voor 8 jaren inzet voor de Godehardus Bernetsjinst.
terug