Actueel Actueel


Vrijwilligersavond 2023
In 2023 is er weer een vrijwilligersavond van de kerk. Alle mensen die zich op wat voor manier dan ook, inzetten voor de kerk, zijn van harte uitgenodigd.

We zijn dankbaar voor iedereen die zich inzet voor de kerk. Bij het helpen en omzien naar elkaar, met een kaartje, bloemetje of goed gesprek. Uw bijdrage aan kerkenraad, commissies, bij de schoonmaak, het maken van kerkblad of kerkbrief, financieel beheer, taxidienst, het organiseren van bijeenkomsten en gespreksgroepen, muzikaal, liturgisch etc. Teveel om op te noemen. Iedereen welkom op vrijdagavond 10 februari.Vrijwilligers maken het verschil. Kom erbij!
We hopen op een hele gezellige avond in De Rank. 

Kerk-app per 1 november 2022

De nieuwe Godeharduskerk-app is in november in gebruik genomen. Iets nieuws. Van de gemeente, door de gemeente. Iedereen kan iets plaatsen op de kerk-app. Belangrijk voor het omzien naar elkaar. Iets nieuws proberen en we gaan zien wat de kerk-app ons brengt.

Ook de kerk-agenda staat in de kerk-app. Deze houden we overigens ook actueel op de website, die ook voor externe bezoekers handig is.

Digitaal collecteren kan ook via de kerk-app. De eerste ervaringen zijn dat dit eenvoudig en handig werkt.

In het weekend van 14-16 oktober 2022 vierden we het 50-jarig jubileum van organist Wibe Postma.

De Rank als huiskamer?

De kerkenraad heeft in 2020 een enquête gehouden voor het beleidsplan. Daaruit is gebleken dat gemeenteleden het omzien naar elkaar en ontmoeting heel belangrijk vinden.

We willen hier als kerk graag (meer) invulling aangeven. We hebben er daarom een speerpunt van gemaakt. De kerk als huiskamer. De Rank een kans?
Bij het idee van een huiskamer missen we momenteel de gezelligheid. De Rank is eigenlijk nog de vergaderzaal die in de jaren 50 is ontstaan. Een prima ruimte, maar niet echt de sfeer van een huiskamer, een ontmoetingsplek. Ook is een wens dat het interieur voor diverse generaties een fijne plek is. We hebben hier een ontwerp voor gemaakt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de werkgroep Rank.

Johannes Visser (kerkrentmeester), Æde van der Beek (voorzitter kerkrentmeesters) of Nathal Prins (voorzitter kerkenraad).

Nieuwe Godehardusinfo 2022

We zijn druk bezig om de Godehardusinfo op te maken. De Godehardusinfo is het informatieboekje/gemeentegids van de Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Verschijningdatum: maart/april 2022.

Corona-besluiten

Kerkdiensten weer mogelijk met maximaal 50-55 mensen (stoelenplan 1,5 meter)
Groepswerk en jongerengespreksgroep weer mogelijk. De Rank is hiervoor ook beschikbaar
Pastoraal Team en bezoekjes ook mogelijk
Koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel wettelijke verplichte coronatoegangsbewijs.

Kerkbrief
Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen de kerkbrief en liturgie wekelijks ontvangen. Zo kunnen wij u persoonlijk informeren over nieuws uit eigen gemeente. 

De kerkenraad
 

 

terug