woensdag 5 juli 2023

Actieve avond over 'functies in de kerk'

Locatie: 
 De Rank
Tijdstip: 
 18.00  - 21.00


Compacter, handiger, anders, nog meer gebruik maken van ieder’s talent…

Diaconie, zendingscommissie, pastoraal team, kerkrentmeesters en kerkenraadsleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Gemeenteleden die willen meedenken, van harte welkom. Dan graag aanmelden bij de scriba. We starten met gezamenlijk eten om 18 uur.

terug