Zondag 12 Juli: zendingscollecte Zondag 12 Juli: zendingscollecte

U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op rekeningnummer NL 21 RABO 0340 801611 tnv Protestantse gemeente Marrum-Westernijtsjerk (Zending en Evangelisatie)

terug