Wekelijkse collecte Wekelijkse collecte
   
Nu er momenteel geen diensten in de kerk worden gehouden vraagt de kerkenraad uw aandacht voor de collecten.
U kunt uw bijdragen overmaken op:
Voor Kerkelijke Arbeid / Eigen Kerk: Prot.gemeente Marrum / Westernijtsjerk: NL 09 RABO 0340 800 372
Voor de Zending en Evangelisatie: NL 21 RABO 0340 801 611
Voor de Diaconie: NL 89 RABO 0340 802 715
terug