Week van gebed 15 -22 januari 2023

Week van gebed 15 -22 januari 2023
Het thema voor dit jaar luidt: DOE GOED, ZOEK RECHT. Dit is gestoeld op Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.’

De week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn  met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

In onze regio is afgesproken dat we de hele week door op verschillende locaties samen kunnen komen van 19 tot 19.30 uur om daar te bidden. U bent ook van harte uitgenodigd om één, meerdere of alle gebedsbijeenkomsten bij te wonen.

De data en plaatsen:

16 jan  Hallum, De Hoeksteen
17 jan  Ouwe Syl, VEG
18 jan  Marrum, Godeharduskerk
19 jan  Burdaard, Tsjerke op’e Terp
20 jan  Ferwert, Liudgerkerk
21 jan  Reitsum, PKN kerk

Nog even het volgende: Elke woensdagavond is er in de Godeharduskerk om 19 uur een gebedsmoment. Ook daarbij bent u altijd van harte welkom. Ook kunt u voor u laten bidden of zelf mee bidden.  
 
terug