Vergeet u het namenbriefje niet? Vergeet u het namenbriefje niet?
Wie heeft u in gedachten als:
-diaken en
-ouderling

Er zit een briefje bij het kerkblad van december. Graag inleveren voor 31 december in een gesloten envelop bij de scriba.
terug