Vergeet u het namenbriefje niet? Vergeet u het namenbriefje niet?
Wie heeft u in gedachten als:
-diaken en
-jeugdouderling
of voor andere functies in de kerkenraad?

Er zit een briefje bij het kerkblad van september. Graag inleveren voor 1 oktober in een gesloten envelop bij de scriba.
terug