Vergeet u het namenbriefje niet? Vergeet u het namenbriefje niet?
Wie heeft u in gedachten als:
-diaken en
-ouderling

Er zit een briefje bij het kerkblad van mei. Graag inleveren voor 10 mei bij de scriba.
terug