Pasen Pasen
Beste Gemeente,
Op naar Pasen 2014, nu nog midden in de 40-dagentijd. Pasen; met vele mogelijkheden, Pasen; de Mattheüs-Passion, Pasen; The Passion, Pasen; de wederopstanding van de natuur, Pasen; nieuw leven, Pasen; het lege graf. Duizenden mensen vieren Pasen. Wat betekent Pasen, het lege graf en het kruis voor u en jou? Heeft het kruis nog een betekenis in deze turbulente wereld? Ik neem u even mee in dit verhaal:
Jezus wilde niet dood. Hij wilde een andere wereld!
De betekenis van Jezus’ lijden en dood lijkt pas werkelijk tot zijn leerlingen door te dringen bij de aanblik van het lege graf. Daar, in het plotselinge besef dat Jezus niet dood is maar leeft, daar herinneren zij zich. Zonder het lege graf, zonder het bericht van zijn opstanding, zou Jezus in onze geschiedenis allang dood en begraven zijn. Dan waren wij vermoedelijk opgehouden met het vertellen van zijn lijden en sterven. Maar dankzij het lege graf vertellen wij nog altijd het verhaal van het kruis, en vinden wij soms zelfs op en in puinhopen van ons leven de kracht te geloven dat ook voor onze voeten nieuw leven wordt gespreid. Dankzij het lege graf kan het ons ineens licht vallen om te geloven dat de liefde sterker kan zijn dan de dood.
Jezus wilde niet dood, hij wilde een andere wereld. Niet een wereld van aanslagen en zelfmoordaanslagen. Niet een wereld waarin aan terroristenbestrijding vele malen meer wordt uitgegeven dan aan ontwikkelingshulp. Niet een wereld van God tegen Allah. Niet een wereld van geweld en dwang. Niet een wereld van rancune en blikken die kunnen doden. Niet een wereld van Rusland tegen Europa. Niet een wereld zonder respect voor elkaar. Niet een wereld van oordelen en veroordelen. Niet een wereld waarin men wordt verguisd vanwege zijn geaardheid. Jezus wilde een wereld van recht en gerechtigheid, van liefde sterker dan haat (wist u; liefde is het mooiste medicijn). Geen moord en doodslag meer, maar leven. De leerlingen bij het lege graf herinnerden zich dat Jezus moest lijden. Maar nog veel meer herinnerden zij zich het visioen. En godzijdank hebben zij hierover niet gezwegen. Zodat wij nu nog altijd iets hebben om de puinhopen van onze wereld te lijf te gaan, veraf en in ons eigen
 
leven: een eeuwig teken van leven.
Zo Pasen tegemoet gaan en vieren is een geschenk.
Segene Peaskedagen foar jo en jo en ek foar dy en dy. Boppe al ek foar de minsken dy’t it dreech hawwe troch sykte of gemis.
 
Grote God blaas weg
blaas uit
liefde als zaad
zo wijd als de wereld is
 
Laat de wind van de Geest
waaien, zaaien uw Woord
als een nieuw begin
van vruchtbaarheid
 
Grote God
blaas mij weg
zaai mij uit
maak mij licht in de wind .
 
A.F.Troost
 
 
terug