Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
www.nietalleen.nl
Kunt u/ kun jij persoonlijk ook wel een steun in de rug gebruiken, als je je eenzaam voelt of om welke reden dan ook, neem dan contact op iemand van de kerk of met de wijkouderling.
terug