Diensten in de zomermaanden Diensten in de zomermaanden
Ongetwijfeld heeft u gehoord dat er weer kerkdiensten gehouden mogen worden, onder bepaalde voorwaarden. 

In de zomerperiode, tot 1 september, kiezen we voor alleen online diensten. Daarbij speelt ook de veiligheid van het samen zingen. De erediensten worden in de komende tijd afwisselend geleid door onze predikante en de Liturgie Commissie.

 
terug