30 bezoekers in de kerk en mondkapje bij in-en uitlopen 30 bezoekers in de kerk en mondkapje bij in-en uitlopen
Mededeling van de kerkenraad,
Met ingang van heden zijn de coronavoorschriften voor kerkdiensten aangescherpt. Deze aanscherping houdt in dat er in ieder geval in de maand oktober in een dienst niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn (exclusief predikant, koster, commissieleden etc.) Tot nu toe was dat dat max. 50 personen.

Aangezien 30 stoelen snel bezet zijn, kan het voorkomen dat u bij uw kerkbezoek niet meer naar binnen kunt, omdat de beschikbare stoelen bezet zijn. Meer mensen mogen dan niet worden toegelaten. De kerkenraad vraagt hiervoor uw begrip. De mogelijkheid tot het volgen van de dienst via het internet blijft bestaan. Hopelijk kunnen we snel weer terug naar een normale kerkgang.

Ook steunen wij het landelijke advies een mondkapje te dragen bij de loopbewegingen op de gangpaden. Tijdens de dienst hoeft u geen mondkapje te dragen.
 
De kerkenraad
terug