Met hart en ziel vieren en verbinden Met hart en ziel vieren en verbinden
Beste gemeente,
 
‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel’ luidt het spreekwoord.
De zomer is voorbij gevlogen; het was letterlijk en figuurlijk een Hete zomer.
Ja, wat een zomer met vele zonnestralen, met prachtige kleuren en natuurschoon met mooie vruchten op het land. Wat een zegen!
Maar ook een zomer met veel verdriet en pijn.
Een zomer met veel haat en nijd.
Een zomer van oorlog en geweld, van macht en onrecht.
Een zomer van eenzaamheid en gemis van iemand die je zo dierbaar was.
Een zomer van ziekte en zorg voor diegene met wie je zolang samen mocht zijn.
Een zomer van dankbaarheid voor alle zegeningen.
Maar bovenal een zomer om ook even op adem te komen en vakantie te vieren, thuis of waar dan ook.
 Het was gewoon een zomer welke zeker geschiedenis zal schrijven. Kortom een zomer van Bergen en Dalen. Het leven gaat(soms) over bergen en dalen, daarom deze uitleg van Mattheüs 17:14-23.
Na de verheerlijking op de berg belanden Jezus en zijn discipelen weer met beide benen op de grond. De leerlingen hebben er iets van gezien dat Jezus bij God hoort en dat zijn lijden een doorgang is naar het leven met en bij God. Hij draagt het licht van God. Maar Hij blijft niet op de berg. Hij gaat weer naar beneden, het donkere dal in dat onze wereld vaak is.
Het dal waar mensen strijden en lijden. Kijk maar naar Oekraïne, Irak, de Gazastrook , kijk maar naar onze eigen dorp, kijk maar in je eigen hart. Het verblijf op de berg was tijdelijk, zoals ook wij tijdelijk leven tussen de schepping en de voleinding. Jezus zoekt een vader op met zijn diep gewonde zoon. Jezus verheft zich niet boven ons, mensen. Ook al komt Hij van God en is Hij van God, Hij is ook helemaal van en voor de mensen. Hij is in ons. Ook van en voor onze Gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Onze wereld van nood en onmacht, dat is waar Hij zijn wil. En wie Hem wil volgen, is welkom.
Zo mogen wij Hem volgen, ook het nieuwe seizoen 2014/2015, let wel, over Bergen en Dalen. Dat is het leven leven.
 Samen willen we als gemeente werken in de wijngaard met het mooie Thema: MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN.
Samen beginnen met dit mooie thema op de startzondag van 21 september, mooier kan het niet zijn.
 Samen spelen, samen vieren
Samen zien en horen beelden en verhalen,
Samen om te leren met elkaar te leven,
Samen hier op aarde, mensen voor elkaar.
Dizze wurden wol ik jimme meijaan , alle goeds en leafde, alle sterkte en wiisheid, yn it bysûnder foar gemeenteleden dyt it dreech ha. Mei in hertlike waarme groet mei ùtnamme fan de tsjerkerie ,
Hanny Faber-Visbeek .
 
terug