Maitiids-brea-miel Maitiids-brea-miel

Dinsdag 16 april om 15.00 uur in de Rank

Deze middag is dhr. Æde v/d Beek  onze gastspreker
Hij gaat ons vertellen over 
de v/m zuivelfabriek “De Takomst” in Marrum


De middag wordt afgesloten met een lentebroodmaaltijd. Opgeven kan bij:
Marijke Korenblik, Kopkewier 18      tel. 411579   /  06 30086594
Jannigje Elzenga , Easterstrjitte 13   tel: 412387


 
terug