Liturgie zondag 21 juni Liturgie zondag 21 juni

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020 

Welkom en aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

We zingen: Zomaar te gaan met een stok in je hand (Lied 806: 1 en 2)

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-39

Schriftlied: Vaste rots van mijn behoud (HH 466: 1 en 2)

Verkondiging

We zingen: Gebed om zegen (HH473)

Gebeden

Vraag om bijdrage collectes

Slotlied: Groot is uw trouw (Lied 885)

Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4

terug