Liturgie zondag 25 september Liturgie zondag 25 september
Muziek voor de dienst:   Bewerking en koraal over ps. 49 van Cor van Dijk

Welkom en mededelingen
Aansteken van de aandachtskaarsen

Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 72 : 1 en 4
Bemoediging en groet

Inleiding op het thema
Verootmoediging
Lied: Psalm 86 : 2
Genadeverkondiging
Lied: Psalm 86 : 5
Gebod van God
Lied: Psalm 86 : 4

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Deuteronomium 15 : 7 – 11
Lied: 718 : 1,2,3,4
Schriftlezing: Lucas 16 : 19 -31
Lied: 146c : 2,5,6,7

Verkondiging
Zingen: ELB 422 ‘als je geen liefde hebt voor elkaar’

1.Als je geen liefde hebt voor elkaar
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 

2.Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen.
Refrein


3.Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen.
Refrein


4.Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein


Gebeden
Lied: 994 : 1,2,3,4
Inzameling van de gaven
Slotlied: 793 : 1,2,3
Zegen
 
terug