Liturgie zondag 23 januari Liturgie zondag 23 januari
Muziek voor de dienst:   Voorspel en koraal over ps.  65 van Cor van Dijk.

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Stil gebed

Aanvangslied: Psalm 65 : 1,2
Bemoediging en groet
Lied met gebed om ontferming:  lied 463 : 1,2,6, 8
Woorden van hoop
Glorialied: 305 : 1,2,3

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:  Psalm 139 : 1 – 12, 23 en 24
Lied: 906 :  8
Schriftlezing:  Johannes 1 : 19-30
Lied: 316 : 1,4

Verkondiging
Lied: 487 : 1,3
Gebeden

Inzameling van de gaven
Slotlied: 422 : 1,2,3
Zegen

Muziek na de dienst:   "Lead, Kindly Light"   Bewerking van C.H. Purday

 
terug