Liturgie zondag 12 september Liturgie zondag 12 september
Orgelspel  Inleidend orgelspel over "Abba, Vader", lied 886
Binnenkomst van de kerkenraad 
Welkom 
Aansteken van de kaarsen

Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied NLB 886   (Abba, Vader, U alleen , U behoor ik toe)
Gebed van verootmoediging
Loflied  Psalm 103 : 3
Geloofsregel
Geloofslied  Psalm  19 : 4

Heilige Schriftlezing  ( het verhaal van Bileam)
   Numeri  22 : 2 tot en met vers 8
   Numeri  23 : 1 tot en met vers 8
   Numeri  24 : 1 tot en met vers 3  -  vers 17  -  vers 25 

Antwoordlied  LvdK 1973 gez  304 : 1, 2, 3 

 
1    God is getrouw, zijn plannen falen niet,
  Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
  Die 't heden kent, de toekomst overziet,
  laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
  en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
  volvoert zijn hand.
 
2    De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
  zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
  een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
  blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
  de adem zijner lippen overmant
  de tegenstand.
3    De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
  doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
  Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
  heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
  Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
  als Gods gezant.

Verkondiging


Instemmingslied  Evang. Liedb.  147 : 1, 2, 6  
 
1   Heer, ik hoor van rijke zegen,
  die Gij uitstort keer op keer;
  laat ook van die milde regen
  dropp’len vallen op mij neer.
  Ook op mij, ook op mij,
  dropp’len vallen ook op mij.
   
 
2   Ga mij niet voorbij, o Vader,
  zie hoe mij mijn zonde smart.
  Trek mij met uw koorden nader,
  stort uw liefd’ ook in mijn hart.
  Ook in mij, ook in mij,
  Stort uw liefde ook in mij.


 
6   Ga mij niet voorbij, o Herder!
  Maak mij gans van zonden vrij.
  Vloeit de stroom van zegen verder,
  zegen and’ren, maar ook mij.
  Ja, ook mij, ja ook mij,
  zegen and’ren, maar ook mij.

Gebeden

Slotzang  Evang. Liedb.  187 : 1 , 3  (Scheepke onder Jezus hoede)

1 ’t Scheepken onder Jezus’ hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top,
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn, op.

refrein:
Al slaat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord,
En veilig strand voor’t oog.

3 Zie, o  zondaar, hoe de kruisvlag,
Wappert  boven d’ oceaan.
Komt tot Jezus; wie Hem volgen,.
Kan geen storm ooit doen vergaan

refrein:
Wij wenden ons tot God omhoog,
‘O Heer, geleid ons voort’
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord.
En veilig strand voor oog.


Zegen
Gesproken  Amen

Uitleidend orgelspel over "Scheepke onder Jezus' hoede", Jan Zwart
 
terug