Liturgie zondag 20 juni Liturgie zondag 20 juni
Van buiten naar binnen
Muziek: Andante religioso ps 42 vers  1 en 3  van Cor van Dijk

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Openingslied: Als een hert (Opw. 281) 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

Openingsgebed
We luisteren naar: Zoekend naar licht (Lied 1005: 1,3,5)
Kyrie
Gloria: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is (Lied 8a: 1,2,3)

De heilige Schrift
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 1-30
Schriftlied: Bij de Jakobsbron (Lied 188)
Verkondiging
Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht (Gez. 487: 1 en 3) 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht, ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt – zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

Gebeden en gaven
Gebeden
Inzameling van de gaven

Van binnen naar buiten
Slotlied: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
(Lied 362: 1: voorzang, 2 en 3: allen (op praatniveau))
Zegen
Gezongen Amen
Muziek: “Waterstromen wil ik gieten”, voorspel en koraal door Chr. Haalboom

 
terug