Liturgie zondag 25 juli Liturgie zondag 25 juli
thema: "Achtervolgd worden."
Muziek voor de dienst :  Bewerking melodie  Ps. 123  van Leen Schippers
Welkom
Aansteken van de kaarsen


Intochtslied 84: 1 en 2  
Bemoediging en groet
Woord van het LICHT
Loflied 25: 1  
Psalmlezing v.d. zondag 123:  helemaal
Antwoordlied 121: 1 

Kyrie gebed en openen v.d. H. Schrift:
Antwoordlied 381: 1   
1e Schriftlezing Ezechiël 2:  1 t/m 7
Antwoordlied 513: 1, 2, 3 en 4  
2e Schriftlezing Marcus 6: 1 t/m 6
Antwoordlied 904: 1 en 5   
Verkondiging en uitleg:   "Achtervolgd worden."

Orgelspel
Antwoordlied 912: 1, 2 en 6  
Dankgebed en voorbede
Slotlied 913:1 en 3   
Wegzending
Antwoordlied 425:1  

De collecte is bij de uitgang
Muziek na de dienst:   Bewerking melodie Ps. 99  van Cor van Dijk.

 
terug