Liturgie viering zondag 28 juni Liturgie viering zondag 28 juni
Thema: vakantie 
Inleidende muziek over "Op bergen en in dalen en overal is God"
Welkom
Lied 288 en 212:1,4,5
Gebed
Matth. 6: 25-34 uit Bijbel in gewone taal
Zingen lied 905
Een vrij mens worden
Zingen lied 8b 
Nieuwe ogen en een nieuw hart
Zingen lied 655: 1,4
Met God erop uitgaan
Zingen lied 834
Op weg naar vreugde
Zingen lied 754 
Gebeden
Zingen lied 423
Zegenwens
Uitleidende muziek: "Dat 's Heren zegen op u daal" gecombineerd met "Ga met God en Hij zal bij je zijn" 
 
terug