Liturgie Pinksteren Liturgie Pinksteren
Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020 – Pinksteren 

Welkom en aansteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen:  Heer, uw licht en uw liefde schijnen (ELB 382: 1 en 3)
Gebed, afgesloten met Veni sancte spiritus (Lied 681 – Lat. Fr. Ned?)
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Schriftlied:  Wat altijd is geweest (Lied 689) 
Verkondiging
We zingen: Wij vieren vandaag het feest (Lied 693) gevolgd door ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest (Lied 683)
Gebeden
Vraag om bijdrage collectes
Slotlied: Geest van hierboven (Lied 675)
Zegen, gevolgd door het gezongen ‘Amen’ en lied 416: 4

 
terug