Goede Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 15 april
Inleidende muziek: “Als ik in gedachten sta” (gez. 46/1938) van Hennie Wassenaar
Stilte

Openingsgebed:
Heer God, Aan het begin van deze bijzondere avond komen we tot U. We willen vanavond stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Dat de Heilige Geest ons duidelijk mag maken wat het lijden en sterven van Jezus voor ieder van ons persoonlijk betekent. Geef ons een open hart om Uw Woord te verstaan. Dat we zo een gezegende dienst uit uw hand ontvangen door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Lezen Jesaja 53: vanaf 4 tot hfdst. 54 
Zingen Lied 187 (liedboek 1973) Daar gaat een Lam 
Daar gaat een Lam en draagt de schuld der wereld met zich mede,
het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe, stil gaat het naar de slachtbank toe, ’t vindt nergens meer een weide. Smaad neemt het op zich, hoon en spot wonden en doodsangst zijn Zijn lot en zegt: dit wil ik lijden.

Lezen Lucas 22: 39-53
Zingen Lied 560  Hij ging zijn weg zo eenzaam
Lezen Lucas 22: 54-62
Zingen lied 587: 1, 2 Licht voor de wereld
Lezen Lucas 22: 63 – 23:12 
Zingen lied 575: 1, 2 Jezus, leven van ons leven
Lezen Lucas 23: 13-31 
Zingen lied 576a: 1, 2  O hoofd vol bloed en wonden
Lezen Lucas 23: 32-46 

De Paaskaars wordt gedoofd 
Moment van stilte

Zingen lied 577: 1, 3 O wereld, zie uw leven
Lezen Lucas 23: 47-56 
Zingen lied 590:  1, 2, 3 Nu valt de nacht

Gebeden  afgewisseld met gezongen lied 367e: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons (Dit zingen we na de woorden: Zingend bidden wij…)
Zingen lied 574 Glorie zij U, Christus 

In stilte verlaten we de kerk!
terug