Koffieochtend en Stamppot eten 7 november Koffieochtend en Stamppot eten 7 november
We sluiten de morgen af met een stamppotmaaltijd. Eigen bijdrage is € 10,-. Hiervoor moet u zich wel even opgeven, dit kan tot 1 november bij:
Marijke Korenblik, Kopkewier 18      tel. 411579   //   06 30086594
Jannigje Elzenga , Easterstrjitte 13   tel: 412387
terug