Online-diensten in maart. Kerkgang weer opstarten in april? Online-diensten in maart. Kerkgang weer opstarten in april?
In de eerste week van maart kwam het nieuws dat kerkgang (onder bepaalde voorwaarden) weer is toegestaan. Kerkgang mag met maximaal 30 bezoekers. Wel is dan opgave vooraf en triage (gezondheidscheck) verplicht.
Het moderamen heeft besloten om voorlopig t/m 28 maart alleen online-vieringen te houden. We zijn dankbaar dat er wekelijks online-vieringen zijn. In de tussentijd onderzoeken we de mogelijkheden om de kerkgang in de loop van april op te starten. 

Hoewel we begrijpen dat er behoefte is weer diensten bij te wonen, zijn we nog terughoudend gelet op het hoge aantal besmettingen en de organisatorische zaken. We willen dit op een goede en verantwoorde manier doen. Eind maart neemt de kerkenraad een besluit of en hoe we de diensten in de maand april gaan vormgeven. 
 
terug