Heeft u een lied met een speciale betekenis? Heeft u een lied met een speciale betekenis?
Opgave liederen
In de komende (vakantie)periode verzorgt de liturgiecommissie een aantal diensten.In één van deze diensten willen we graag liederen laten horen die voor u/jullie een speciale betekenis hebben.

Graag horen we van u welke liederen dat zijn en het eventuele verhaal achter deze liederen. Waarom is juist dat lied zo belangrijk.In de dienst verwerken we dan het lied en bijbehorend verhaal (uiteraard met toestemming).

De liederen kunnen doorgegeven worden via de mailtsjerketwirre@gmail.com  
terug