Gedachtenishoek

Gedachtenishoek
De gedachtenishoek wordt gevormd door twee smalle tafels met gebogen blad. Aan de voorzijde blijft een ruime opening die zicht geeft op het kruis. Aan de ene kant is ruimte om overleden gemeenteleden te herdenken. Aan de andere kant is plaats voor de namen van gedoopte kinderen, die op een dooprol worden geschreven. 

Als in je familie een oude pake overlijdt en in diezelfde tijd wordt er een klein kindje in de familie geboren dan zeggen we tegen elkaar dat leven en sterven zo dicht bij elkaar liggen. In de gedachtenishoek worden leven en sterven met elkaar verenigd onder het kruis, doordat de tafels aan weerszijden van het kruis worden geplaatst.


 
terug